Περιγραφή

- Γιατί να διδάσκονται οι Φυσικές Επιστήμες και τι να διδάσκεσαι από αυτές στην υποχρεωτική εκπαίδευση;
- Τι διδακτικό υλικά θα χρησιμοποιήσω για να διδάξω Φυσικές Επιστήμες;
- Πώς να διδάξω Φυσικές Επιστήμες στην υποχρεωτική Εκπαίδευση;
- Πώς και τι να αξιολογήσω στη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών;

Σ' αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί με συγκεκριμένα παραδείγματα (προερχόμενα κυρίως από τον χώρο της Φυσικής) να απαντήσει το αναχείρας βιβλίο, υποστηρίζοντας την άποψη ότι οι Φυσικές Επιστήμες δεν είναι μόνο γνώσεις αλλά και τρόπος σκέψης, καλλιέργειας κομβικών ικανοτήτων και διαμόρφωσης στάσεων για την καθημερινή ζωή του κάθε ενήλικα και όχι μόνο του μελλοντικού επιστήμονα ή μηχανικού. Θέση του συγγραφέα είναι ότι τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν, και μάλιστα με τρόπο που να κεντρίζει το (χαμένο σήμερα) ενδιαφέρον των μαθητών.

Ο δάσκαλος κάθε τάξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο φοιτητής που θα διδάξει σε λίγα χρόνια και ο ερευνητής της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών θα βρουν σε αυτό το βιβλίο τόσο το θεωρητικό πλαίσιο όσο και αναλυτικές εφαρμογές των ιδεών που παρουσιάζονται, προϊόντα της πολυετούς εμπειρίας του συγγραφέα ως πανεπιστημιακού δασκάλου αλλά και εκπαιδευτικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά