Περιγραφή

Με το βιβλίο αυτό στοχεύουμε να βοηθήσουμε κάθε μαθητή να κατανοήσει όσο το δυνατόν πληρέστερα τα γραμματικά και μορφοσυντακτικά φαινόμενα, καθώς και τα θέματα παραγωγής γραπτού λόγου, που εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, στόχος μας είναι να στηρίξουμε το έργο του διδάσκοντα που επιθυμεί να έχει στα χέρια του συγκεντρωμένη τη θεωρία του μαθήματος με επιπλέον ασκήσεις και εφαρμογές.

Ακολουθώντας τη δομή του σχολικού εγχειριδίου, κάθε ενότητα σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει:
- απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων και στις ασκήσεις των ενοτήτων Ακούω και μιλώ - Διαβάζω και γράφω,
- πλήρη θεωρία των γραμματικών και των μορφοσυντακτικών φαινομένων,
- συμπληρωματικό υλικό για την παραγωγή γραπτού λόγου,
- οδηγίες για τη διαθεματική εργασία,
- πρόσθετες ασκήσεις για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας,
- κριτήριο αξιολόγησης με στόχο την αυτοαξιολόγηση και αυτοδιόρθωση του μαθητή.

Στο τέλος του βιβλίου ακολουθούν οι απαντήσεις στις πρόσθετες ασκήσεις εμπέδωσης και στα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και οι απαντήσεις όλων των ασκήσεων-δραστηριοτήτων του Τετραδίου Εργασιών.

Σχόλια