Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές που φιλοδοξούν να κάνουν μια ουσιαστική, μεθοδική και ολοκληρωμένη επανάληψη τόσο στη θεωρία όσο και στις μεθοδολογίες και τις ασκήσεις που διαπραγματεύτηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Η δομή του βιβλίου είναι παρόμοια με αυτή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό:

Στο Θέμα Α εντάσσονται:
I. οι ορισμοί με τις απαντήσεις
II. οι εκφωνήσεις των θεωρημάτων με τις αντίστοιχες αποδείξεις
III. ερωτήσεις τύπου σωστό - λάθος
IV. ερωτήσεις συμπλήρωσης ημιτελών προτάσεων
V. αληθείς - ψευδείς ισχυρισμοί με αιτιολόγηση

Στο Θέμα Β περιέχονται ως επί το πλείστoν ασκήσεις που απαιτούν βασικές γνώσεις με μικρές προεκτάσεις.
Στο Θέμα Γ περιέχονται ασκήσεις οι οποίες απαιτούν εφαρμογή των γνωστών θεωρημάτων της ανάλυσης.
Στο Θέμα Δ περιέχονται ασκήσεις που έχουν συνδυαστικό χαρακτήρα και επιδιώκουν να αναδείξουν και να αποσαφηνίσουν τα "λεπτά" και ταυτόχρονα δύσκολα σημεία της ύλης.
Στο τελευταίο τμήμα του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις όλων των θεμάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Η καινοτομία του βιβλίου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι κάθε άσκηση συνοδεύεται από χρήσιμες προτάσεις - μεθόδους, οι οποίες αποσκοπούν να δώσουν την απαραίτητη αρχική ώθηση στη σκέψη του μαθητή προκειμένου να μπορέσει να διαπραγματευτεί με επιτυχία την κάθε άσκηση. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έτοιμη λύση, αλλά δίνουν το "ερέθισμα", που είναι επιθυμητό για κάθε υποψήφιο, προκειμένου να αναθερμάνει τις γνώσεις του και να καταφέρει να επιλύσει εφαρμογές διαβαθμισμένης δυσκολίας.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Σχόλια


Δείτε κι αυτά