Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο θέτει ως στόχο του να αποτελέσει χρήσιµο βοήθηµα τόσο για τους µαθητές της A΄ Λυκείου όσο και για τους καθηγητές.

Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από ενότητες, καθεµία από τις οποίες περιέχει:

- Πλήρη θεωρία σε µορφή ερωτήσεων-απαντήσεων
- Μεθοδολογία ασκήσεων - λυμένα παραδείγματα
- Άλυτες εφαρμογές για εξάσκηση, με τις λύσεις τους
- Όλα τα θέµατα της Τράπεζας Θεµάτων, με αναλυτικές λύσεις
- Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Σχόλια