Περιγραφή

Ο σκοπός της Φιλικής Εταιρείας

"Η Εταιρεία συνίσταται από καθ' αυτό Έλληνας φιλοπάτριδας και ονομάζεται Εταιρεία των Φιλικών.

Ο σκοπός των μελών αυτής είναι η καλυτέρευσις του ιδίου έθνους, και, αν ο Θεός συγχωρήση και την ελευθερίαν του".

Σχόλια