Περιγραφή

Το 2013 εγκαινιάζει μια καθοριστική πενταετία για το μέλλον του κόσμου. Η περίοδος που θα ακολουθήσει θα σημαδευτεί από γεγονότα που θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής των περισσότερων ανθρώπων αλλά και την όψη της Γης.

Θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στην παγκόσμια οικονομική κατάσταση, μεταβολές στον τρόπο διακυβέρνησης ανά τον κόσμο και κρίσεις στο ενεργειακό ζήτημα, ενώ δεν θα λείψουν και τα άλματα προόδου στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας.

Τα χρόνια αυτά θα επιβιώσουν εκείνοι που έχουν αντοχή, ευστροφία και ικανότητα προσαρμογής.

Σχόλια