Περιγραφή

Το ημερολόγιο αυτό ονομάζεται "Το ημερολόγιο του Χάους" αλλά στην πραγματικότητα θα έπρεπε να λέγεται "Το ημερολόγιο του Χάους των Τελευταίων Τριών Ετών, με Έμφαση στα Γεγονότα που σχετίζονται με τη Οικονομική Κρίση", ή έστω "Το ημερολόγιο του Χάους περιορισμένης Εμβέλειας", καθώς ένα ολοκληρωμένο Ημερολόγιο Χάους περιλαμβάνει τα γεγονότα των τελευταίων 192 ετών και ο πραγματικός του τίτλος θα ήταν "Το ημερολόγιο Νεοελληνικής Ιστορίας". Θα μπορούσε να ονομάζεται και "Ό,τι Θυμάται Χαίρεται", καθώς περιλαμβάνει όσο γεγονότα και δηλώσεις των τελευταίων τριών ετών κατάφερα να θυμηθώ, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς πως τα περισσότερα θα ήθελα να τα ξεχάσω. Όπως και να έχει είναι το μοναδικό ημερολόγιο του 2012, το οποίο, μετά την 31/12 του συγκεκριμένου έτους, όχι μόνο δεν πετιέται, αλλά φυλάσσεται με προσοχή στη βιβλιοθήκη, καθώς σε μερικά χρόνια θα ανήκει στην κατηγορία "Για να μαθαίνουν οι Νέοι και να εκνευρίζονται οι Παλιοί". Με λίγα λόγια είναι το πρώτο ημερολόγιο το οποίο έχει ιστορική αξία, πριν ακόμα τελειώσει η χρονιά στην οποία αναφέρεται! Δεν είναι και λίγο...

Μάνος Βουλαρίνος

Σχόλια


Δείτε κι αυτά