Περιγραφή

Το παρόν έργο προέκυψε όταν διαπιστώθηκε ότι, ενώ για τους Ρώσους και τους νότιους Σλάβους υπήρχε πληθώρα ελληνόγλωσσων έργων που ασχολούνταν με την ιστορία και τον πολιτισμό τους, δεν συνέβαινε το ίδιο για τους εκτός Ρωσίας ανατολικούς Σλάβους και κυρίως για τους δυτικούς Σλάβους. Όσον αφορά στους τελευταίους (δηλαδή τους Πολωνούς, τους Τσέχους και τους Σλοβάκους), τα μόνα έργα που υπήρχαν μεταφρασμένα στα ελληνικά αφορούσαν στην ιστορία τους από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και εξής, ελάχιστα δε για την ιστορία τους στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στον μεσοπόλεμο. Η ιστορία και ο πολιτισμός των δυτικών Σλάβων από τις απαρχές τους μέχρι σήμερα δεν είχε απασχολήσει τους έλληνες ερευνητές. Ο λόγος μοιάζει μάλλον προφανής. Το ελληνικό αναγνωστικό κοινό δεν αναμενόταν να ανταποκριθεί θετικά στη μελέτη του παρελθόντος λαών με τους οποίους δεν το συνέδεαν ιστορικοί δεσμοί. Οι Έλληνες έχουν περισσότερα κοινά με τους δυτικούς Σλάβους από όσα μπορούν να φανταστούν. Το παρόν εγχειρίδιο επικεντρώνεται στην ιστορία των ανατολικών και των δυτικών Σλάβων και καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία.

Σχόλια