Περιγραφή

Με αυτό το βιβλίο μπορείς να μάθεις περισσότερες από 200 λέξεις στα αγγλικά! Ταίριαξε τα αυτοκόλλητα με τις εικόνες του βιβλίου. Θα ανακαλύψεις πόσο εύκολα και ευχάριστα μπορείς να μάθεις αγγλικά!

Με αυτό το βιβλίο επιτυγχάνονται:
- Η εκμάθηση λέξεων στα αγγλικά
- Η ταύτιση εικόνας και λέξης
- Ο συντονισμός ματιού-χεριού.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά