Περιγραφή

Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι η ιστορία της Αρμενίας κατά τη χρονική περίοδο 885-929 και ιδιαίτερα οι σχέσεις της με τις δύο υπερδυνάμεις της εποχής, τη βυζαντινή αυτοκρατορία και το αββασιδικό χαλιφάτο. Επιχειρείται η μελέτη της δημιουργίας του βασιλείου των Bagratuni και η επιβίωσή του ανάμεσα στην αραβοβυζαντινή στρατιωτική και πολιτική αντιπαλότητα. Η θέση της Αρμενίας ανάμεσα σε αυτές τις κυρίαρχες δυνάμεις καθιστά τη μελέτη της ιστορίας της, αν όχι απαραίτητη, τουλάχιστον μεγάλης σημασίας για την εξέταση του στρατηγικού ανταγωνισμού των δύο αντιπάλων.

Σχόλια