Περιγραφή

Ελληνική Εκδ,1968 Μετ.Λο Σκόκκο Γιάννης
Υπογραφή Του Αντρέα Καραντώνη
Σε Καλή Κατάσταση

Σχόλια