Περιγραφή

Η Συνταγματική Βασιλεία 1863-1909
Μέρος Τρίτον.
Η Πεντηκονταετία του Γεωργίου Α'
Εκδοση:1966.
Σελίδες:192
Μέτρια κατάσταση.
Κιτρινισμένα φύλλα.
Βιβλίο τσέπης.

Σχόλια