Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Έκδοση 1971

Σχόλια