Περιγραφή

Τα 150 θέματα που περιέχει το βιβλίο θεωρούμε ότι καλύπτουν πλήρως "το 1ο και το 2ο θέμα" των εξετάσεων.

Αρχικά υπάρχουν 30 θέματα για κάθε κεφάλαιο της ύλης: 30 για το "Δομή των Ατόμων και Περιοδικός Πίνακας", 30 για το "Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία" και 30 για το "Οργανική Χημεία".

Στη συνέχεια υπάρχουν 60 επαναληπτικά θέματα, στα οποία οι ερωτήσεις είναι από όλη την ύλη και έτσι είναι παρόμοια με τα θέματα των εξετάσεων.

Οι απαντήσεις σε όλα τα θέματα βρίσκονται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου.

Σε κάθε κεφάλαιο, πριν από τα θέματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό, έχουμε προτάξει τα εξής:
Ι. Επισημάνσεις στη θεωρία του σχολικού βιβλίου
Συγκεντρώσαμε μερικές λεπτομέρειες της θεωρίας, τις οποίες θεωρήσαμε σκόπιμο να επισημάνουμε στον μαθητή.
II. SOS ερωτήσεις με απάντηση
Συγκεντρώσαμε ερωτήσεις με κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, στις οποίες γράψαμε αναλυτική απάντηση.

Τέλος, στο βιβλίο συμπεριλάβαμε και τα θέματα όλων των εξετάσεων (κανονικών, επαναληπτικών και εσπερινών λυκείων) από το 2000 έως και το 2007, καθώς θεωρούμε ότι βοηθούν τον μαθητή "να μπει στο κλίμα".

(από τον πρόλογο των συγγραφέων)

Σχόλια