Περιγραφή

Η πολυπολιτισμική κοινωνία, η ‘εισβολή’ των νέων τεχνολογιών και η σύγχρονη κοινωνική απαίτηση για δια βίου μάθηση διαμορφώνουν και καθιερώνουν μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, πολύπλευρη και πολύσημη.
Το βιβλίο ενημερώνει και προβληματίζει τον αναγνώστη για αμφιλεγόμενα εκπαιδευτικά θέματα που επιφέρουν ανατροπές στο παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης και συνιστούν αναπόσπαστες πτυχές της σύγχρονης εκπαίδευσης η οποία ‘ορίζεται’ από τα νέα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα στη χώρα μας και διεθνώς.

Σχόλια