Περιγραφή

ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΩΝ

Αενάως κινούμαι.
Υψούμαι, διογκούμαι, συρρικνούμαι.
Υποτάσσομαι και διακινούμαι.
Εντάσσομαι και διατάσσομαι.
Περιέργως θολούμαι.
Αναχωρώ και αφικνούμαι.
Εντός βίου ου περαιούμαι.
Ενάγομαι και λοιδορούμαι.
Επιβάλλω και εντάσσω.
Καθαιρώ και υποθάλπω.
Τιμωρώ και απαλλάσσω.
Αγωνιώ και διαταράσσω.

Τραγικά παρατηρώ.
Όλα τούτα είμαι εγώ;

Σχόλια


Δείτε κι αυτά