Περιγραφή

Ο ουρανός

"Ο ουρανός θα κοκκινίσει απ'το αίμα", είπε το ατσάλι. Η φωτιά
συμφώνησε. "Ο ουρανός θα κοκκινίσει από την ιδέα", είπε το σφυρί. Το
δρεπάνι συμφώνησε. "Προσέξτε μην κοκκινίσει από ντροπή", συμβούλευε
στωικά, με την τεράστια εμπειρία του σε χτυπήματα, το αμόνι.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά