Περιγραφή

ΠΕΡΙΞ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σήμερον κρεμάται επί σύρματος (και καθ'
εκάστην) πέριξ περιπτέρων των παθών
του ανθρώπου ανηλεής χειραγώγησις.
Και προσκυνούντες το περιπτερικόν τούτο πάνθεον
της παραπλεύρου ενημέρωσης οι πιστοί ενίοτε
προσέκρουον επί αναχωμάτων λήθης
προ των τειχών της ωμής Αληθείας, ασφαλώς μεν...
αν και ετραυματίζοντο ελαφρώς.
Και εγένετο φως. Ημέραι πάσαι.
Και περί των εποχικών ανθέων, πάσαι αι ανα-
στολαί περί προχείρων ανεγέρσεων (εντούτοις
συμπαθών) εμφανισθέντων κάτωθεν γκριζωπής
αν και συνεσταλμένης ανοιξιάτικης
κατήφειας, εκτάκτως ανεστάλησαν.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά