Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στον πραγματικό κόσμο των πληροφοριακών συστημάτων. Με πρωτότυπη προσέγγιση, πολλά παραδείγματα και θέματα από την καθημερινότητα, η Patricia Wallace εξοικειώνει τον φοιτητή με αυτόν τον ταχύτατα εξελισσόμενο επιστημονικό κλάδο και τον προετοιμάζει για την είσοδό του σε μια πολλά υποσχόμενη, αλλά και ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Χαρακτηριστικά που κάνουν το βιβλίο να ξεχωρίζει:

- Έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα.
- Κάλυψη κάθε οργάνωσης (όπως πολυεθνικές εταιρείες, ΜΚΟ, κυβερνητικές υπηρεσίες, μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, φοιτητικοί σύνδεσμοι κ.ά.) όπου τα πληροφοριακά συστήματα παίζουν ουσιαστικό ρόλο.
- Προβολή ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας.
- Πρακτικές προσωπικές συμβουλές παραγωγικότητας.
- Εστίαση στο διεθνές περιβάλλον και την παγκοσμιοποίηση.


Συνοδεύεται από πλούσιο υλικό για την υποστήριξη της μελέτης και της διδασκαλίας.

Σχόλια