Περιγραφή

Συγγραφείς: Τόγκα Π., Πάσσα Θ., Νικολάου Ν.
Έκδοση Ζ' 1960
Μέτρια κατάσταση.
Κιτρινισμένα φύλλα και ελάχιστα σημειωμένο.

Σχόλια