Περιγραφή

Έκδοση 1983
Μέτρια κατάσταση.
Σημειωμένο.

Σχόλια