Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Έκδοση του 1954

Σχόλια