Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Έκδοση του 1971

Σχόλια