Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Έκδοση του 2010

Σχόλια