Περιγραφή

Σε εξαιρετική κατάσταση
Έκδοση του 1985

Σχόλια