Περιγραφή

Μεθοδολογία Box-Jenkins
Έκδοση 1991
Πολύ καλή κατάσταση

Σχόλια