Περιγραφή

Σαν ένας σιωπηλός φύλακας, η μεγαλόπρεπη εικόνα του Λέοντα φαίνεται ότι συμβολίζει όχι μόνο το θάρρος και τα επιτεύγματα του άνδρα του οποίου το όνομα και η μνήμη τιμώνται, αλλά στην ουσία αντανακλά το μεγαλείο της ίδιας της πόλης που είχε προσφέρει τόσους ένδοξους αρχηγούς στην περίφημη εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ανατολή. Ακόμη και τώρα στην υπερυψωμένη του θέση είναι ένα εντυπωσιακό μνημείο, το πιο σπουδαίο σ’ αυτά τα μέρη της Ελλάδας.

Σχόλια