Περιγραφή

Τα κύρια ερωτήματα που τίθενται προς εξέταση στο βιβλίο αυτό είναι εάν η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει εξηγήσει τη σχέση της προς τις άλλες Εκκλησίες ή ομολογίες, και πως; Πώς τις κρίνει; Ανήκουν αυτές στη μία Εκκλησία του Χριστού; Θέτει η Ορθόδοξη Εκκλησία όρια τα οποία αποκλείουν τους άλλους; Αναγνωρίζει την οντολογική ύπαρξη των άλλων εκκλησιαστικών κοινοτήτων; Υπάρχει ελεύθερος χώρος για την Ορθόδοξη Εκκλησία στη συνάντησή της σήμερα με άλλες Εκκλησίες για μια συμπεριφορά και στάση απέναντί τους, που να μπορεί να είναι σύμφωνη με το πνεύμα των κανόνων και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα σημερινά ρεαλιστικά δεδομένα των οικουμενικών επαφών και προκλήσεων;

Την αφορμή να διερευνηθεί το θέμα της θέσης των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών στην εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας έδωσε το εύλογο αλλά και καίριο, ακανθώδες και πιεστικό ερώτημα που έθεσαν οι εταίροι της Ορθοδοξίας στο διαλογο "υπάρχει χώρος για άλλες Εκκλησίες στην ορθόδοξη εκκλησιολογία;"

Σχόλια