Περιγραφή

Από το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Γ. Κουβάτσου.
Εκδοση:1947
Σελίδες:128
Πολύ καλή κατάσταση.

Σχόλια