Περιγραφή

ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι χάρη στις απλές δραστηριότητες που στοχεύουν στην άσκηση οπτικοκινητικών δεξιοτήτων και στη γνωριμία με τα γράμματα:
- Τα παιδιά αναγνωρίζουν και γράφουν τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα
- Γράφουν απλές λέξεις.

Σχόλια