Περιγραφή

Όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία της πολιτισμικής διάστασης των φυσικών επιστημών και, συνεπώς, την ανάγκη ν’ αποτελέσουν αντικείμενο εκπαίδευσης για όλο και περισσότερους πολίτες από τις πιο μικρές ηλικίες. Οι βαθιές αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στις αντιλήψεις για το περιεχόμενο και τις μεθόδους της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες έδωσαν χώρο να αναπτυχθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Αντικείμενο αυτού του βιβλίου αποτελεί η συστηματική προσέγγιση, από τη σκοπιά της Διδακτικής των φυσικών επιστημών, ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου συναντώνται η σχολική εκδοχή της γνώσης των φυσικών επιστημών με την εκλαϊκευτική γνώση που προσφέρει το μουσείο φυσικών επιστημών. Συζητούνται τόσο θεωρητικά ζητήματα, όπως η φύση και το περιεχόμενο της έννοιας του μουσείου φυσικών επιστημών, όσο και οι πρακτικές δυνατότητες προσέγγισής του από την πλευρά του ελληνικού τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η νέα αυτή έκδοση του βιβλίου, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2004, ανανεώνει και επικαιροποιεί τη σχετική βιβλιογραφία, συμπληρώνει με περιφερειακά ζητήματα τον υπάρχοντα θεωρητικό ιστό, εισάγει διευκρινίσεις και εκλεπτύνσεις στο επίπεδο της μεθοδολογίας έρευνας ενώ, συγχρόνως, εμπλουτίζει τα πρακτικά ζητήματα που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς, φοιτητές και ερευνητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με νέες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν την περίοδο από την πρώτη έκδοση μέχρι σήμερα.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά