Περιγραφή

The tree then would stand happy and would grow,
and wish its olives to be sweet and rich
so that all people would enjoy their taste;
for joy is always greater when it’s shared.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά