Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ολοκληρωμένα και μεθοδικά τις διδακτικές απαιτήσεις του μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων, παρέχοντας απαραίτητες βασικές γνώσεις γι' αυτόν τον σημαντικό κλάδο των Μαθηματικών.

Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Μαθηματικών Τμημάτων, αλλά και σε φοιτητές άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών.

Περιλαμβάνει πλήθος σχημάτων, πινάκων, αλλά και υποδειγματικά λυμένων ασκήσεων για την εμπέδωση της ύλης, ενώ περιλαμβάνει πληροφορίες για την άντληση κατάλληλου λογισμικού που αφορά την Αριθμητική Ανάλυση των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων καθώς και την Αριθμητική Ανάλυση γενικότερα.

Περιεχόμενα του βιβλίου:
- Βασικές έννοιες
- Μέθοδοι απλού βήματος
- Μέθοδοι Runge-Kutta
- Μέθοδοι πολλαπλού βήματος
- Προβλήματα συνοριακών τιμών
- Παράρτημα Α: βασικές διαφορικές εξισώσεις
- Παράρτημα Β: Εφαρμογές συνήθων διαφορικών εξισώσεων
- Παράρτημα Γ: Μέθοδοι Runge-Kutta υψηλής τάξης
- Παράρτημα Δ: Στοιχεία θεωρίας δέντρων του Butcher

Σχόλια