Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, που έχει φτάσει στην 8η αμερικανική έκδοσή του, προσφέρει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Μέσα από πολλά παραδείγματα αναδεικνύει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο τις εφαρμογές της θεωρίας σε διάφορους κλάδους των επιστημών.

Απευθύνεται σε φοιτητές των Μαθηματικών και της Στατιστικής, σε Μηχανικούς, σε φοιτητές της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Βιολογίας, των Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, ενώ απαιτεί μόνο στοιχειώδεις γνώσεις απειροστικού λογισμού.

Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από προβλήματα, θεωρητικές ασκήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει πληρέστερα τα θέματα που αναπτύσσονται και καθιστούν το βιβλίο μοναδικό βοηθό μελέτης.

Περιεχόμενα του βιβλίου:
- Συνδυαστική ανάλυση
- Αξιώματα των πιθανοτήτων
- Δεσμευμένη πιθανότητα και ανεξαρτησία
- Τυχαίες μεταβλητές
- Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές
- Από κοινού κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές
- Ιδιότητες της μέσης τιμής
- Οριακά θεωρήματα
- Πρόσθετα θέματα πιθανοτήτων
- Προσομοίωση
- Απαντήσεις σε επιλεγμένα προβλήματα - Λύσεις ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
- Αγγλοελληνικό λεξικό όρων

Σχόλια


Δείτε κι αυτά