Περιγραφή

Στο βιβλίο υπάρχει οτιδήποτε έχει σχέση με την Έκφραση - Έκθεση (Νεοελληνική Γλώσσα) της Β΄ Λυκείου: θεωρία και απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, διαγράμματα και κείμενα σχετικά με τα θέματα για έκφραση - έκθεση, απαντήσεις στις ερωτήσεις των κειμένων των "Θεματικών Κύκλων" για την τάξη αυτή και Κριτήρια Αξιολόγησης.
Είναι, επομένως, ένα απαραίτητο βοήθημα τόσο για το μαθητή όσο και για τον καθηγητή που διδάσκει το μάθημα αυτό. Ο μαθητής μπορεί να βρει τη βοήθεια που χρειάζεται, για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του σχολείου και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για τις εξετάσεις εισαγωγής του στα ΑΕΙ. Ο καθηγητής μπορεί να βρει και να αντλήσει το αναγκαίο υλικό για τη διδασκαλία και την εξέταση του μαθήματος της Έκφρασης - Έκθεσης.

Σχόλια