Περιγραφή

Ένα πολύτιμο σύγγραμμα, που εξασφαλίζει στους φοιτητές Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Σχολών τη δυνατότητα να κατανοήσουν εύκολα και μεθοδικά την οικονομική θεωρία καθώς και τις σύγχρονες οικονομετρικές τεχνικές.

Το βιβλίο συνδυάζει τη βασική θεωρία της Οικονομετρίας με παραδείγματα και οδηγίες για τη χρήση του διεθνώς καθιερωμένου οικονομετρικού πακέτου EViews.

Σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται λυμένες ασκήσεις με τη χρήση του EViews και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων σύμφωνα με τη θεωρία που έχει παρουσιαστεί μέχρι το συγκεκριμένο σημείο του βιβλίου.

Στις σελίδες του βιβλίου καλύπτονται τα βασικότερα θέματα της Οικονομετρίας, όπως:

- Απλό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης
- Πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης
- Κανονικότητα
- Πολυσυγγραμμικότητα
- Αυτοσυσχέτιση
- Ετεροσκεδαστικότητα
- Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα με υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα (ARCH)
- Σφάλματα εξειδίκευσης και επιλογή υποδείγματος
- Έλεγχοι σταθερότητας των συντελεστών

Σχόλια