Περιγραφή

Βραβείο Νόμπελ
Καλή Κατάσταση (Σημειομένο-Κιτρινισμένα Φύλλα)

Σχόλια