Περιγραφή

Εκδ.1982
Μετ.Προκοπίου Κώστας
Καλή Κατάσταση

Σχόλια