Περιγραφή

Εκδ.1971
Μέτρια Κατάσταση (Στην Πρώτη Σελίδα Περιέχει Αφιέρωση)

Σχόλια