Περιγραφή

Μέτρια κατάσταση.
Κιτρινισμένα φύλλα.
Ελάχιστα σχισμένο εξώφυλλο.

Σχόλια