Περιγραφή

Η απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στη γλαφυρότητα και τη μαθηματική αυστηρότητα είναι η καινοτομία του βιβλίου του Jeff Edmonds. Η μέθοδός του βασίζεται στο τρίπτυχο κατανόηση, σχεδίαση και αξιολόγηση: κατανόηση του υπολογιστικού προβλήματος, σχεδίαση του αλγόριθμου που το επιλύει και αξιολόγησή του όσον αφορά το χρόνο και τη μνήμη που χρειάζεται. Ο αναγνώστης καθοδηγείται βήμα βήμα, ώστε να αναπτύξει την ικανότητα να κατανοεί πλήρως τη λειτουργία ενός αλγόριθμου.
H εξερεύνηση γραφημάτων, η γραμματική ανάλυση προτάσεων, ο χρονοπρογραμματισμός εργασιών με περιορισμούς, ο δυναμικός προγραμματισμός, η αναδρομή, η τεχνική της οπισθοδρόμησης, οι αφηρημένες δομές δεδομένων, η ταξινόμηση και η αναζήτηση, είναι μερικά από τα πιο σημαντικά υπολογιστικά προβλήματα στα οποία μυείται ο αναγνώστης. Προχωρημένα θέματα, όπως οι τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι και η υπολογιστική πολυπλοκότητα, συζητιούνται επίσης με απόλυτη ενάργεια.
Επιπλέον, για κάθε αλγοριθμική περιοχή που εξερευνά, το βιβλίο περιλαμβάνει ασκήσεις, οι οποίες αφορούν τη συμπλήρωση κενών σημείων σε μαθηματικές αποδείξεις, την προσαρμογή των αλγόριθμων που αναπτύχθηκαν, έτσι ώστε να εφαρμόζονται σε άλλα προβλήματα. Τέλος, παρουσιάζεται και η διερεύνηση άλλων τεχνικών, μαζί με τα πεδία εφαρμογής τους.

Σχόλια