Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή θέλουν ν' ασχοληθούν με το απόλυτη στέρεο σώμα, με σκοπό να γνωρίσουν τη συμπεριφορά του και να διεισδύσουν στις Αρχές και τους Νομούς που τη διέπουν.

Στις δύο ενότητες του εξετάζονται όλα τα είδη της κίνησης που μπορεί να εκτελέσει ένα τέτοιο σώμα στιγμιαία (Κινηματική) και πώς επηρεάζεται η χρονική εξέλιξη της συμπεριφοράς του από τα αίτια που την προκαλούν, οποία και αν είναι αυτή (Δυναμική).

Η παρουσίαση των διάφορων εννοιών και η διατύπωση των συναφών προτάσεων και συμπερασμάτων, γίνεται με αυστηρό, αλλά εύληπτο μαθηματικό λόγο, που καθιστά τη μελέτη του βιβλίου όχι μονό γόνιμη άλλα και ελκυστική.

Σχόλια