Περιγραφή

Η κβαντική μηχανική είναι ίσως το σπουδαιότερο μάθημα της φυσικής επιστήμης. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο μελέτης, ένα πολύτιμο βοήθημα για την πλήρη κατανόηση των απαιτητικών εννοιών της κβαντικής μηχανικής. Απευθύνεται σε φοιτητές θετικών επιστημών και πολυτεχνικών σχολών καθώς και σε φυσικούς που μελετούν την κβαντική μηχανική.

Σχόλια