Περιγραφή

Το παρόν πόνημα πραγματεύεται επιλεκτικώς ορισμένα γεγονότα από την ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας κατά την περίοδο της β' Χιλιετίας. Έχοντας ως αφετηρία το τραγικό γεγονός του Σχίσματος του 1054 με τη διακοπή των κανονικών εκκλησιαστικών σχέσεων Ανατολής - Δύσης προσεγγίζει με τη δέουσα επιστημονική μεθοδολογία τα σημαντικότερα συμβάντα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου κατακερματισμένου χριστιανικού κόσμου. Εξετάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των επιμέρους χριστιανικών παραδόσεων και προσδιορίζει της μεταξύ του διαφορές, οι οποίες αποτέλεσαν κατά καιρούς πεδίο τριβής και έντασης με την εκδήλωση ακόμη και ακραίων φαινομένων μισαλλοδοξίας και φανατισμού, ιδίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προσπάθειες των Ορθοδόξων για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής ενότητας με τη Δύση και στη θεσμική λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την Οθωμανική περίοδο.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά