Περιγραφή

Με τη συμμετοχή συνέδρων από πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, κυρίως της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας, το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: "Mediation et reception dans l'espace culturel franco-hellenique/Διαμεσολάβηση και πρόσληψη στον ελληνογαλλικό πολιτισμικό χώρο", θέτει ως στόχο την έρευνα των ελληνογαλλικών πολιτισμικών ανταλλαγών από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, στις διάφορες εκφάνσεις αυτών, καθώς οι επιδράσεις μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας είναι αμφίδρομες και αποδεικνύουν τους στενούς και μακροχρόνιους δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς.

Διερευνώντας συστηματικά τις θεματικές διαμεσολάβησης, πρόσληψης, ποικιλόμορφων επιρροών και αλληλεπιδράσεων, οι εργασίες αυτού του Συνεδρίου προτείνουν γόνιμους προβληματισμούς και ενθαρρύνουν περαιτέρω την επιστημονική έρευνα σχετικά με τον διάλογο των πολιτισμών Ελλάδας και Γαλλίας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά