Περιγραφή

Εκδ.1973
Μετ.Σαρλής Νίκος
Καλή Κατάσταση (Κιτρινισμένες Σελίδες)

Σχόλια