Περιγραφή

Εκδ.1974
Μετ.Σίνου Κύρα
Καλή Κατάσταση

Σχόλια