Περιγραφή

Παλιό στοκ (καινούριο)
Έκδοση του 1999

Σχόλια