Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει:
-Συνοπτική Θεωρία
-Μεθοδολογία με χρήσιμες παρατηρήσεις.
-251 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής.
-366 Ερωτήσεις Κατανόησης.
-86 Ασκήσεις.
-141 Προβλήματα.
-14 Κριτήρια Αξιολόγησης.
-Απαντήσεις των Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής και λύσεις των Ερωτήσεων Κατανόησης, των Ασκήσεων, των Προβλημάτων και των Κριτηρίων Αξιολόγησης

Σχόλια


Δείτε κι αυτά