Περιγραφή

"Δύο ιστορίες, µία αλήθεια"... Πόση αλήθεια να χωρέσει σε δύο ιστορίες;
Η αλήθεια µπορεί να ειπωθεί µε δύο ιστορίες, µε δύο χιλιάδες λέξεις, µε δύο λόγια, χωρίς λόγια, µε µία εικόνα... ακόµα και µε τη σιωπή!!!
Στις δικές µας δύο ιστοριούλες η αλήθεια είναι µία:
"Σ’ έναν κόσµο πλασµένο για τους πολλούς οφείλουµε να δείξουµε αγάπη και σεβασµό στους µοναδικούς!"

Σχόλια


Δείτε κι αυτά